rgrtgrtg
اصفهان, اصفهان
سرگرمی
مجموعا 1 ساعت
حمل و نقل و
عفار
ظرفیت گروه 1 - حد نصاب 1

توضیحات

rtgrtgrtg

زمان بندی

تاریخ زمان قیمت ( ) ظرفیت باقی مانده

شرایط و قوانین

محدوده مناسب سنی : تا سال

سیاست لغو رزرو

accommodation::surf.
  • درصورتی که درخواست اقامت نهایی شده را تا روز قبل از تاریخ ورود خود لغو کند، مبلغ پرداختی ایشان عودت داده میشود.
  • در صورتی که درخواست اقامت نهایی شده را در فاصله روز قبل از تاریخ ورود خود لغو کنید، هزینه شب میزبانی و درصد از هزینه اقامت شب های دیگر را از مبلغ پرداختی شما کسر و مابقی به شما عودت داده می شود
  • توجه داشته باشید که در هر حالت در صورت لغو یک درخواست اقامت نهایی شده از سمت مهمان، کارمزد ولکام لند از پرداختی ایشان کسر خواهد گردید.

موقعیت

erferferf


0 Review
reliability
knowledge
expertise
timing
flexibility
value

سارا روزبهانی
تاریخ عضویت: 1396
نرخ پاسخگویی: 0%
آخرین تاریخ ورود: 3 ماه پیش

پذیرش

1 پویشگر
کودک
نوزاد

روش پرداخت

پذیرش پرداخت درگاه بانکی از مهمانان داخلی