test5500

سمنان, مهديشهر

آموزشی

29 شهریور 1399, 4:12 بعد از ظهر - 29 شهریور 1399, 4:12 بعد از ظهر

شرح رویداد

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum

زمان بندی

تاریخ شروع زمان شروع تاریخ پایان زمان پایان ظرفیت باقی‌مانده
پنجشنبه, 27 تیر, 1398 12:00 قبل از ظهر سه شنبه, 25 تیر, 1398 12:00 قبل از ظهر 9 نفر باقی‌مانده

مکان برگزاری

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum

0 نظر

rftgh vbhnj
تاریخ عضویت: بهمن 1396
نرخ پاسخگویی: 90 %
آخرین تاریخ ورود: شهریور 1399

شرکت کنندگان