Test10

اصفهان, شهرضا

آموزشی

29 شهریور 1399, 3:57 بعد از ظهر - 29 شهریور 1399, 3:57 بعد از ظهر

شرح رویداد

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum

زمان بندی

تاریخ شروع زمان شروع تاریخ پایان زمان پایان ظرفیت باقی‌مانده
سه شنبه, 15 مرداد, 1398 2:28 بعد از ظهر چهارشنبه, 23 مرداد, 1398 2:28 بعد از ظهر 9 نفر باقی‌مانده

مکان برگزاری

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum

0 نظر

سارا روزبهانی
تاریخ عضویت: بهمن 1396
نرخ پاسخگویی: 0 %
آخرین تاریخ ورود: شهریور 1399