hi

گيلان, ابکنار

صرف غذا

31 شهریور 1399, 7:01 قبل از ظهر - 31 شهریور 1399, 7:01 قبل از ظهر

شرح رویداد

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

زمان بندی

تاریخ شروع زمان شروع تاریخ پایان زمان پایان ظرفیت باقی‌مانده
شنبه, 6 مهر, 1398 2:38 بعد از ظهر دوشنبه, 8 مهر, 1398 2:38 بعد از ظهر 9 نفر باقی‌مانده

مکان برگزاری

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

0 نظر

سارا روزبهانی
تاریخ عضویت: بهمن 1396
نرخ پاسخگویی: 0 %
آخرین تاریخ ورود: شهریور 1399