hi

گيلان, ابکنار

صرف غذا

29 شهریور 1399, 3:59 بعد از ظهر - 29 شهریور 1399, 3:59 بعد از ظهر

شرح رویداد

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

زمان بندی

تاریخ شروع زمان شروع تاریخ پایان زمان پایان ظرفیت باقی‌مانده
چهارشنبه, 6 آذر, 1398 2:38 بعد از ظهر جمعه, 8 آذر, 1398 2:38 بعد از ظهر 9 نفر باقی‌مانده

مکان برگزاری

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

0 نظر

سارا روزبهانی
تاریخ عضویت: بهمن 1396
نرخ پاسخگویی: 0 %
آخرین تاریخ ورود: شهریور 1399